Synagoge van Zwolle
Gebruikers

De synagoge heeft een aantal vaste gebruikers. Dat is in de eerste plaats de Joodse Gemeente van Zwolle. Daarnaast organiseert de Stichting Judaica Zwolle educatieve en culturele activiteiten in het gebouw en houdt het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle er haar bijeenkomsten.

Nederlands-Israëlitische Gemeente Zwolle
De Joodse Gemeente van Zwolle is aangesloten bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Meer informatie over de Joodse Gemeente is te vinden op haar website.

Stichting Judaica Zwolle
De Stichting Judaica Zwolle is een onafhankelijke, educatief-culturele stichting die als doelstelling heeft het verspreiden van kennis over de joodse godsdienst, historie, taal en cultuur. Zij organiseert haar activiteiten in de synagoge. Meer informatie over de Stichting Judaica is te vinden op haar website.

Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle
Het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle heeft als doel de vriendschapsbanden tussen Nederland en Israël te versterken door het organiseren van lezingen en culturele activiteiten over Israël of het jodendom. Meer informatie over haar activiteiten zijn te vinden op de landelijke website van het Genootschap bij de afdeling Zwolle.

Naast de vaste gebruikers van het gebouw zijn er incidentele gebruikers die er evenementen in organiseren mits deze niet in strijd zijn met het joodse karakter van het gebouw. Het betreft daarbij meestal concerten van joodse of niet-religieuze muziek door muziekgezelschappen. Maar ook andersoortige bijeenkomsten zijn mogelijk. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@synagoge-zwolle.nl om over de gebruiksvoorwaarden geïnformeerd te worden.