Synagoge van Zwolle
Restauratie

In de jaren 1984 tot 1989 vond een grote restauratie van de Zwolse synagoge plaats. Daarbij is het gebouw enerzijds in zijn oorspronkelijke staat hersteld, maar anderzijds aangepast aan een eigentijds gebruik.

Om de oorspronkelijke staat te herstellen zijn de verlaagde plafonds, die in de jaren '50 waren aangebracht, verwijderd, waardoor de dakgewelven en het vrouwenbalkon weer zichtbaar zijn geworden. Anderzijds moesten er ook een aantal wijzigingen aangebracht worden in het oorspronkelijke ontwerp om het gebouw geschikt te maken voor niet-religieuze activiteiten. In onderstaande artikelen worden een diverse aspecten van de restauratie belicht.

De restauratie van de Zwolse synagoge voltooid - Peter van 't Riet - 1998
De sjabbatochtend in september 1983, waarop ik voor het eerst een bezoek breng aan de Zwolse synagoge, herinner ik mij als de dag van gisteren. Een paar minuten voor negenen, het aanvangstijdstip van de ochtenddienst, wandel ik in de zonnige...

Fotorapportage Synagoge na de restauratie - Fotograaf onbekend - 1990
Na de restauratie van 1984-1989 werd de volgende fotorapportage van de synogoge gemaakt om het publiek en de pers te informeren over het resultaat.

De restauratie : Bouwkundige wijzigingen - Peter van 't Riet - 1989
Door de restauratie in dejaren 1984 tot 1989 is de synagoge in nieuwe luister hersteld. Het zal echter niemand verbazen dat de synagoge van na de restauratie niet dezelfde synagoge meer is die zij was vóór de restauratie. Met name...

Fotorapportage Synagoge tijdens de restauratie - Fotograaf: Sigrid Johannisse - 1985
Tijdens de restauratie in de periode 1984-1989 heeft Sigrid Johannisse, student aan de Hogeschool Windesheim, foto's gemaakt voor een werkstuk in het kader van haar studie. De foto's heeft zij later ter beschikking gesteld. Ze betreffen die fase...

Fotorapportage Synagoge voor de restauratie - Fotograaf: Hugo Boschman - 1985
Voorafgaand aan de restauratie heeft fotograaf Hugo Boschman in 1985 foto's gemaakt van de synagoge in vervallen staat. Hieronder ziet u een selectie uit zijn fotoreportage.