Synagoge van Zwolle
Exterieur

Aan de buitenzijde van synagoge zijn een aantal interessante zaken te zien. Alleen al de gevel vertoont enkele architectonisch bijzondere trekken. Ook is de straat waanaan de synagoge staat in de jaren '80 van naam veranderd.

De gevel van de synagoge is een typisch voorbeeld van de laatnegentiende-eeuwse eclectische bouwstijl, waarin diverse elementen uit de architectuur van voorgaande perioden gecombineerd werden. Aan de gevel van de synagoge bevindt zich een plaquette met een Hebreeuwse tekst. Rechts voor het gebouw is een monument te zien en het hek voor het bordes is afkomstig van het voormalige Gouverneurshuis van Overijssel.

De straat waaraan de synagoge staat, heette vroeger "Schoutenstraat". In 1989 is na de herinwijding van de synagoge de straatnaam echter gewijzigd in "Samuel Hirschstraat", naar de laatste opperrabbijn van Overijssel. Hieronder vindt u korte artikelen die over een aantal van deze zaken meer informatie geven.

Bij de vernoeming van Samuel Hirschstraat - Jaap Hagedoorn - 1989
Tegelijk met de herinwijding van de Zwolse synagoge werd op 20 september jl. ook de straat die naar de synagoge leidt - voorheen Nieuwe Markt geheten - omgedoopt en vernoemd naar Samuel Juda Hirsch, de laatste opperrabbijn van Overijssel.

Monument bij de synagoge van Zwolle - Regio IJsselmond - 24 april - 1985
Monument onthuld in muur Zwolse Synagoge Omgekomen Joodse burgers werden in Zwolle herdacht