Synagoge van Zwolle
Home

Dit is de website van de synagoge van Zwolle. Op deze website vindt u informatie over: het gebouw; de geschiedenis van de Zwolse joden; de stichtingen die het gebouw in stand houden en beheren; de organisaties die regelmatig van het gebouw gebruik maken; hoe u ons kunt steunen om de synagoge te laten voortbestaan en welke ruimten u kunt huren.

De synagoge wordt in stand gehouden door de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle. Elders op deze website vindt u informatie over haar activiteiten (klik hier).

In de synagoge worden rondleidingen voor groepen van minstens 15 personen georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle, die diverse activiteiten organiseerd in de synagoge. Een rondleiding kan worden aangevraagd via de website van deze stichting (klik hier).

In de synagoge is door de Stichting Judaica Zwolle ook een tentoonstelling over Joods leven in en om Zwolle ingericht. Deze is buiten de winterperiode één keer in de maand op een zondagmiddag opengesteld voor publiek. In de Judaica-agenda kunt u de datums en tijden van openstelling vinden (klik hier).


Bij het 120-jarig bestaan van de Synagoge

Zondag 22 september werd in de Zwolse synagoge ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van het gebouw een concert gegeven door het Amsterdams Synagogaal koor en solist Sacha van Ravenswade. Zij zongen een keuze uit de synagogale liturgie. Onder het publiek bevonden zich leden van de Joodse Gemeente, donateurs en vrijwilligers die helpen het gebouw instand te houden. In zijn feestrede prees opperrabbijn Jacobs de unieke samenwerking tussen alle betrokkenen – Joden en niet-Joden – waardoor nu al meer dan 30 jaar het gebouw goed beheerd wordt en er vele activiteiten in plaatvinden. Al drie eeuwen lang maken de Zwolse Joden deel uit van de bevolking van de stad. En ondanks de vervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor de Joodse gemeente gedecimeerd werd, is er nog altijd Joods leven in Zwolle en omgeving.

Klik op de foto om een stukje van het concert te downloaden of klik hier. Na het downloaden kunt u het bestand zelf opstarten.