Synagoge van Zwolle
Stichtingen

Er zijn twee stichtingen betrokken bij het behoud en het beheer van de synagoge. Dat zijn de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle.

De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is de stichting die het gebouw beheert en financiële middelen werft om het gebouw te laten voortbestaan. De Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle is juridische eigenaar van het gebouw. Voor deze tweedeling is in de jaren '80 gekozen in verband met de overheidssubsidies voor de restauratie teneinde te voorkomen dat monumentensubsidies en exploitatie door elkaar zouden gaan lopen.