Synagoge van Zwolle
Behoud

De Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle is op 1 mei 1991 opgericht voor het in eigendom verwerven, het in stand houden en zonodig restaureren van Joodse gebouwen in Zwolle die onder de Monumentenwet vallen. In het bijzonder geldt dat voor de synagoge aan de Samuel Hirschstraat in Zwolle,

Een van de doelstellingen van de Stichting Behoud is het in een zodanige staat houden van het interieur en het exterieur van de synagoge dat daarin de diensten van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente Zwolle kunnen worden gehouden. Stichting Behoud legt verder de exploitatie van het gebouw in handen van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle, die financiële steun verleent om de vaste lasten te kunnen dragen.

De Stichting Behoud heeft de culturele ANBI-status, wat betekent dat giften voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Het bestuur van de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle bestaat uit de volgende personen (s.v.z. november 2013): Drs. B.D. Stibbe (voorzitter), drs. J. Hagedoorn (secretaris), mr. H.R. Behrens (penningmeester), dhr. W. Woering.