Synagoge van Zwolle
Fotorapportage

Fotorapportage Synagoge tijdens de restauratie - Fotograaf: Sigrid Johannisse - 1985

Tijdens de restauratie in de periode 1984-1989 heeft Sigrid Johannisse, student aan de Hogeschool Windesheim, foto's gemaakt voor een werkstuk in het kader van haar studie. De foto's heeft zij later ter beschikking gesteld. Ze betreffen die fase van de restauratie waarin vooral het woonhuis (boven) met windersjoel (beneden) gerestaureerd werd. De foto's geven een goede indruk van de transformatie van het voormalige woonhuis in het latere leslokaal en de reconstructie van de windersjoel. De foto's zijn in 2010 gedigitaliseerd van oude negatieven uit 1985.

 
 Synagoge van Zwolle in 1985 tijdens de restauratie van 1984-1989.  Hoofdingang van de synagoge. Portiek voor de noordingang naar het voormalige vrouwenbalkon.
     
Het grote venster in de voorgevel. Roosvenster in de voorgevel. Achterzijde van de synagoge in de Walstraat.
   
Voorgevel woonhuis met ingang naar kosterswoning en raampartij van de wintersjoel. Voorgevel bovenverdiepingen kosterswoning.
   
Voormalige kosterswoning - trap naar de tweede verdieping. Voormalige kosterswoning - doorbraak naar het trappenhuis van het voormalige vrouwenbalkon om een toegang tot het toekomstige leslokaal te maken.
     
Trappenhuis van de voormalige kosterswoning. Trappenhuis van de voormalige kosterswoning - zou verwijderd worden voor uitbreiding van de wintersjoel. Ingang van de voormalige kosterwoning gezien vanuit het trappenhuis.
     
Wintersjoel uitgebreid met het trappenhuis van de voormalige kosterswoning. Trappenhuis van de voormalige kosterswoning toegevoegd aan de wintersjoel. Ingang van de wintersjoel, schoorsteen en boekenkast.
   
Grote synagogezaal met verlaagd plafond dat in de tweede fase van de restauratie zou worden weggenomen. Voormalig Beet-Ami achter in de grote zaal van de synagoge en onder het voormalige vrouwenbalkon, waarvan het was gescheiden door een verlaagd plafond.
   
Trappenhuis noordzijde naar het voormalige vrouwenbalkon. Voormalig vrouwenbalkon achter afscheidingswand met de grote zaal (fungeerde wegens kapotte ramen op den duur als "duiventil").