Synagoge van Zwolle
Tentoonstellingen

Tentoonstelling Jodenvervolging in 12 portretten - - 2016
Mobiele tentoonstelling

Op 28 augustus 2016 werd in de synagoge de mobiele tentoonstelling Jodenvervolging in 12 portretten geopend door locoburgemeester René de Heer. Aan de hand van korte levensverhalen van 12 Joodse Zwollenaren wordt zichtbaar gemaakt welke impact de vervolgingen van de nazi's hadden op hun leven. Zij staan model voor alle vervolgde Joden in Nederland.

De tentoonstelling komt voort uit een veranderde visie op de geschiedenis van de bezetting en de Holocaust in Nederland. Niet alleen is er tegenwoordig meer aandacht voor de verantwoordelijkheid van Nederlandse overheidsinstanties en burgers, ook realiseren we ons nu dat de Holocaust gaat over de moord op individuele personen en niet op een onherkenbaar groot getal van hen. De tentoonstelling verschaft door tekst en vorm inzicht in de consequenties van stigmatisering, discriminering, uitsluiting en vernietiging van bevolkingsgroepen, thema's die ook vandaag nog zeer actueel zijn.

De portretten zijn uitgevoerd op roll-ups zodat zij gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Ze kunnen worden gebruikt door scholen, bibliotheken, kerken, historische centra etc. bij hun educatieve activiteiten. Er is een tentoonstellingsboek voor handen waarin de portretten uitgebreid worden toegelicht. Het boek, getiteld Jodenvervolging in twaalf portretten, is verkrijgbaar via de website van Stichting Judaica Zwolle. Educatieve instellingen die belangstelling hebben om van een of meer portretten gebruik te maken, kunnen contact opnemen met de Stichting Judaica Zwolle (e-mailadres info@judaica-zwolle.nl).

De tentoonstelling is een initiatief van een werkgroep bestaande uit Dammis Baan (vormgever), Jaap Hagedoorn (historicus), Piet den Otter (historicus) en Peter van 't Riet (projectleider). De Stichting Judaica Zwolle heeft het beheer van de tentoonstelling op zich genomen. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, Stichting Het Hervormd Weeshuis, Stichting tot algemeen nut Zwolle, Hemmink Zwolle, Rotaryclub Zwolle en Stichting Judaica Zwolle.

Foto: Rodrigo Maori.