Synagoge van Zwolle
Concerten

Concert bij het 120-jarig bestaan van de Synagoge - - 2019
Concert uit de Liturgie van de Synagoge door het Amsterdams Synagogaal Koor

Zondag 22 september werd in de Zwolse synagoge ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van het gebouw een concert gegeven door het Amsterdams Synagogaal koor en solist Sacha van Ravenswade.

Zij zongen een keuze uit de synagogale liturgie. Onder het publiek bevonden zich leden van de Joodse Gemeente, donateurs en vrijwilligers die helpen het gebouw instand te houden. In zijn feestrede prees opperrabbijn Jacobs de unieke samenwerking tussen alle betrokkenen – Joden en niet-Joden – waardoor nu al meer dan 30 jaar het gebouw goed beheerd wordt en er vele activiteiten in plaatvinden. Al drie eeuwen lang maken de Zwolse Joden deel uit van de bevolking van de stad. En ondanks de vervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor de Joodse gemeente gedecimeerd werd, is er nog altijd Joods leven in Zwolle en omgeving.

Klik op de foto om een stukje van het concert te downloaden of klik hier. Na het downloaden kunt u het bestand zelf opstarten.