Synagoge van Zwolle
Tentoonstellingen

Tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd - - 2021

Vanaf zondag 1 augustus 2021 is in de Zwolse synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8 de tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd geopend. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Joodse Gemeente Zwolle, de Leo Smit Stichting en de Bob Hanf Stichting.

In Zwolle zal naast deze tentoonstelling ook een aantal schilderijen van de veelzijdige kunstenaar Bob Hanf te zien zijn.

De tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk op iedere woensdag en iedere zondag van 14.00 – 16.30 uur. Looptijd van de tentoonstelling is van 4 augustus tot 29 oktober 2021, uitgezonderd de periode van 5 tot en met 29 september. In verband met een reeks Joodse feestdagen is de synagoge in die periode voor andere activiteiten dan de diverse diensten gesloten.

Componisten in Oorlogstijd is een tentoonstelling met foto’s, documenten, brieven, tekeningen en stukjes partituur van twintig tijdens WOII vervolgde componisten. Van deze componisten hebben er veertien de oorlog niet overleefd. Tijdens de oorlog was hun werk verboden, na de oorlog werden hun namen en hun werken vergeten.

De Leo Smit Stichting, opgericht in 1996, zet zich al 25 jaar lang in om dit verborgen erfgoed weer onder de aandacht te brengen. De Bob Hanf Stichting, die in Zwolle is gevestigd, werd in 2003 heropgericht door Ruth Tillema-Hanf. De stichting publiceerde een boek met cd over deze veelzijdige kunstenaar en organiseerde concerten, lezingen en tentoonstellingen. In de synagoge in Zwolle zullen enkele schilderijen van Bob Hanf getoond worden.

De entree is gratis; een vrijwillige bijdragen wordt op prijs gesteld. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Maror en Stichting Levi Lassen.