Synagoge van Zwolle
Herdenkingen

De synagoge van Zwolle is in 1899 in gebruik genomen. Hieronder vindt u artikelen over de verschilldende herdenkingen die in de loop der jaren plaatsvonden.

Herdenking van 110 jaar Zwolse synagoge - [Auteur onbekend] - 2009
Bij de viering van het 110-jarig bestaan van de sjoel in Zwolle trad het Amsterdams Synagogaal Koor op. Opperrabbijn Jacobs hield een predikatie. Oud-wethouder Hagedoorn, voorzitter van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle, hield een toespraak.

110 jaar Zwolse synagoge - Bestuur en rabbijnen - Foto: Wayne Dieleman - 2009
Herdenking van het 110 jarig bestaan van de synagoge van Zwolle op 2 november 2009. De foto toont de bestuursbank direct voor de biema. Daarin v.l.n.r. Harry Kan, voorzitter van de Joodse Gemeente Zwolle, rabbijn Moshe Stiefel en opperrabbijn...

110 jaar Zwolse synagoge - Amsterdams Synagogaal koor - Fotograaf: Wayne Dieleman - 2009
Optreden van het Amsterdams Synagogaal Koor ter gelegenheid van de herdenking van het 110 jarig bestaan van de synagoge van Zwolle op 2 november 2009. Lees meer over deze bijeenkomst...

Herdenking van 100 jaar Zwolse synagoge - - 1999
Op zondag 21 maart 1999 werd het 100-jarig bestaan van de synagoge van Zwolle gevierd in een feestelijke bijeenkomst, waaraan o.a. de Zwitserse klezmerband 'Kol Simcha' meewerkte.

Herdenking van 25 jaar Zwolse Synagoge - A. Frank - 1924
Historisch Overzicht - Het is mij een dubbel genoegen aan het verzoek door de Feestcommissie tot mij gericht, te kunnen voldoen   wijl ik door Gods hulp ook bij de inwijding der Synagoge mijn tegen-woordige functie heb mogen bekleeden - om het volgend beknopt...